SNRU HUMAN LIBRARY

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเรื่อง “ การประดิษฐ์สมุดทำมือ ”
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สังกัด วันที่ลงทะเบียน
11 นางสาวโกสิน ลุนราช สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 23 มีนาคม , 2016
10 นายวิศิษฏ์ ปวงศรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 22 มีนาคม , 2016
9 นางชบา จันไตรรัตน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 22 มีนาคม , 2016
8 นางสาวเรืองสัน แก้วฝ่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 มีนาคม , 2016
7 นางสุวิดา สุจริต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 มีนาคม , 2016
6 นางสาวธมนวรรณ ชินเนหันหา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 มีนาคม , 2016
5 นางสาววารุณี เพียรพจน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 มีนาคม , 2016
4 นายวีระ กงลีมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 มีนาคม , 2016
3 นางลำดวน กุลยณีย์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 มีนาคม , 2016
2 นายชาญชัย บาลศรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 มีนาคม , 2016
1 นายภควัต ชัยวินิจ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 มีนาคม , 2016
รูปกิจกรรมภายในงาน
ตัวอย่างวีดีโอภายบรรยากาศในงาน
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ขออภัยปิดการลงทะเบียนเเล้ว
  • นางสาวพัศนี คำตั้งหน้า

    “ การประดิษฐ์สมุดทำมือ ”

กรอกข้อมูลลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
จำนวนคนลงทะเบียน 11 คน
พฤหัสบดี 23 มกราคม , 2020